ANTRACOL 70WP ATT – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH TRÊN CÂY HOA HỒNG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

170.000

CÔNG DỤNG:

  • TRỪ NẤM GÂY HẠI CHO CÂY