AMINO KẼM TINH DẦU SẢ TAN 100% ATT – HẤP THỤ TỐI ĐA – GÓI 1KG – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

150.000

CÔNG DỤNG:

– Tăng sinh chồi non, mập cây, bung đọt mạnh.

-Tăng diệp lục tố chlorophyll giúp xanh lá, dày lá.

-Hạn chế tối đa vàng lá, xoắn lá, thun đọt.

-Áo giáp kẽm giúp hạn chế nấm bệnh gây hại.