AMINO FULVIC ATT – MẬP ĐỌT, BUNG CHỒI ĐỒNG LOẠT LẤY CƠI CHUẨN BỊ LÀM BÔNG. – CHAI 500ML – AGRI THUẬN THIÊN – kythuattronghoahong.com

CÔNG DỤNG:

-KÍCH RA ĐỌT, KÉO DÀI ĐỌT.

-THÚC MỞ TO LÁ, BÓNG LÁ, DÀI LÁ.

-MẬP ĐỌT, BUNG CHỒI ĐỒNG LOẠT