AGASSI 55EC ATT – CHUYÊN ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ BỌ TRĨ ĐÃ KHÁNG THUỐC – AGRI THUẬN THIÊN – KỸ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG

400.000

AGASSI 55EC – DIỆT TRỪ BỌ TRĨ ĐÃ KHÁNG THUỐC

Nhện đỏ, nhện lông nhung.

– Sâu cuốn lá, sâu đục quả.

– Bọ xít, bọ cánh tơ.