ACTAONE 750WP ATT – ĐẶC TRỊ RẦY GÂY HẠI CHO CÂY

ACTAONE 750WP ATT – TRỊ 

  • Bọ trĩ, bọ xít muỗi, rầy phấn trắng
  • Rầy chổng cánh, rầy nhớt, rầy thánh giá
  • Rầy nhảy, rệp sáp, rệp muội, rệp vảy
  • Sâu ăn lá, sâu đục thân, sâu đục quả,…

QUY CÁCH : GÓI 100GR 

AGRI THUẬN THIÊN kythuattronghoahong.com

Hotline: 0919.817.033